Udforskning af Mars er et spændende emne, der bl.a. kræver viden om solsystemet, raketteknologi og teknologi generelt.
Hermed forslag til forløb, hvor vi forestiller os, at micro:bitten skal operere ved udforskning af Mars.
Som marsrover benyttes robotbilen Bit:Bot.
Under menupunktet "Tips > Udstyr til micro:bit" er der et oplæg til, hvordan Bit:botten kan radiofjernstyres.

Fjernstyret BitBot som marsrover
En af de store udfordringer ved fjernstyring af en marsrover er, at afstanden til mars er så stor, at et radiosignal bruger mellem 4 og 24 minutter på at komme fra Jorden til Mars.
Hvis en operatør på Jorden skal fjernstyre en marsrover, skal der konstant tages højde for forsinkelsen i radiosignalet.
I dette forløb radiofjernstyres en BitBot, men i programmet indbygges en forsinkelse af BitBottens reaktion på operatørens radiostyring, så det simulerer (efterligner) den forsinkelse, man oplever ved styring af en marsrover fra Jorden.
Link til forløbet 

Selvstyrende BitBot som marsrover
En (delvis) løsning på problemet med det forsinkede radiosignal, der blev beskrevet i forrige forløb, kan være at arbejde med selvstyrende (autonome) marsrovere.
I dette forløb skal eleverne eksperimentere med en BitBot med indbygget afstandsmåler, der kan registrere forhindringer foran BitBotten. BitBotten skal programmeres, så den "opdager" forhindringer og undgår dem.
Link til forløbet