Laserskæreren

En del skoler anskaffer i dag laserskærere.
Laserskæreren kan blandt meget andet benyttes til at lave paneler og andet tilbehør til micro:bitten. Derfor dette menupunkt med vejledninger og idéer til, hvordan laserskæreren kan supplere arbejdet med micro:bits.
Mine erfaringer med laserskærere skyldes primært mit arbejde på Østerhåbskolen. Derfor linkes bl.a. til vejledninger, der er udarbejdet til skolen.

Kom i gang med design til laserskæreren
Arbejdet med et design er opdelt i 3 faser:
- Selve designet i programmet Inkskape
- Klargøring til skæring / gravering med programmet RdWorks
- Skæring / gravering med laserskæreren
Dette materiale indeholder en række "kom godt i gang" videovejledninger til en webbaseret udgave af Inkscape og programmet RdWorks.
Nogle af vejledningerne er direkte rettet mod design af paneler til micro:bit og ZIP Halo neopixelringen.
Link til materialet

Laserskæring
Skolens medarbejdere skal gennemgå et introkursus, før de selv betjener laserskæreren.
Materialet her er tænkt som en "hvordan var det nu lige..." vejledning til de brugere, der har gennemgået introkurset.
Link til materialet

Berøringsfri "kontakt" til en interaktiv micro:bit udstilling
Brug micro:bittens lyssensor til at lave en berøringsfri og dermed coronasikker "kontakt", der kan bruges, hvis man vil lave en interaktiv micro:bit udstilling i en montre.
Det færdige program tager højde for, at lysniveauet i udstillingens omgivelser kan ændre sig hen over dagen.
Forløbet giver også et par eksempler på, hvad man kan placere i en interaktiv udstilling.
Udstillingen indeholdt bl.a. micro:bits monteret i laserskårne paneler og bokse.
Link til materialet 

Laserskæring - Forskellige idéer
Vi er en lille arbejdsgruppe, der har arbejdet sammen på skolen for sammen at blive klogere på brugen af laserskæreren.
Mit fokus har været micro:bitten.
Dette materiale er ikke et egentligt forløb, men blot nogle billeder med kommentarer ift. til nogle idéer, som jeg har arbejdet med i første omgang.
Nogle af idéerne planlægges brugt i elevforløb, mens andre indtil videre bare er idéer.
Materialet kan måske inspirere kolleger på andre skoler med laserskærere.
Link til materialet