Natur/teknologi

Let tilgængelige forløb, der er udarbejdet m.h.p. brug i natur/teknologi på mellemtrinnet.

Nogle af forløbene kan gennemføres på få lektioner, mens andre kræver mere tid til fordybelse.

Links til forløb

Måling af temperatur 
Eksperimenter med micro:bittens temperatursensor.
Overvej hvor og hvordan mikroprocessorer kan bruges til temperaturovervågning.
Link til materialet

Kompasset 
Eksperimenter med micro:bitten som kompas.
Forskellige visninger af kompasretning.
Link til materialet

Lysmåling og styring 
Eksperimenter med lysmåling og styring og en debat om, hvordan funktionerne kan bruges.
Link til materialet

Styring af tilsluttede lysdioder 
Hvordan tilslutter man en lysdiode korrekt?
Eksperimenter med automatisk tænd/sluk funktion og lyskryds. 
Link til materialet

Flere eksperimenter med lysdioder
Hvis der er tid, kan I vælge at fordybe jer mere i arbejdet med lysdioder.
Lysdioder kan monteres og forbindes med selvklæbende kobbertape på karton.
I dette forløb eksperimenteres med lysdioder forbundet i parallelforbindelse.
Link til materialet

Eksterne kontakter 
Forbinde eksterne kontakter til micro:bitten.
Måling af reaktionstid med helt specielle kontakter, der laves af stanniol.
Link til materialet

Lav kontakter med selvklæbende kobbertape 
Hvis der er tid, kan I vælge at fordybe jer mere i arbejdet med kontakter.
I forløbet demonstreres, hvordan man kan bruge karton og selvklæbende kobbertape til kontakter.
Forløbet indeholder også en vejledning i, hvordan man kan lave en kuglebane og gennemføre forsøg med måling af køretid ved forskellige hældninger.
Link til materialet

Vandstandsvarsling
Mikroprocessorer benyttes til automatisk overvågning og styring rigtig mange steder.
I dette forløb ser vi på, hvordan micro:bits kan bruges til at overvåge vandstand via en MEGET simpel sensor. Micro:bit kan vise målingerne og reagere på forskellige måder afhængigt af programmeringen.
Forløbet demonstrerer også, hvordan data kan sendes via radio fra forskellige micro:bits til en centralenhed (en micro:bit), der kan vise og evt. reagere på de modtagne data.
Link til materialet 

Enkel vandstandsmåling
Mikroprocessorer benyttes til automatisk overvågning og styring rigtig mange steder.
I dette forløb ser vi på, hvordan micro:bits kan bruges til at overvåge vandstand via sensorer, der kan registrere et digitalt input (tændt eller slukket).
Link til materialet

Enkel fugtighedsmåling
I dette forløb overvåges fugtigheden i jord v.hj.a. analogt input. Micro:bittens porte P0, P1 og P2 kan aflæses analogt. Det betyder, at de kan antage værdier i området 0-1023.
Målingerne viser, om jorden er tør eller fugtig.
Link til materialet

Luftens tryk
I forløbet benyttes enviro:bit til målinger af lufttryk.
Eleverne lærer om luftens tryk, om sammenhænge mellem lufttryk og vejr og de lærer om, hvordan luftens tryk aftager med højden. Enviro:bitten muliggør, at eleverne kan måle på luftens tryk og registrere trykændringer både ift. tid og højde.
Link til materialet
Link til materiale benyttet på Østerhåbskolen 

Værd at overveje

Disse forløb er ikke så "let tilgængelige" som de første, men de er værd at overveje.

Links til forløb

Datalogning 
Data hentet løbende fra micro:bit sensorer kan overføres direkte til et regneark på en tilsluttet computer.
Forløbet introducerer brugen af funktionen, og der gives forslag til forsøg med accelerationsmålinger.
Link til materialet