30-09-2022

Tryk- og højdeforskel

Enviro:bitten bruges til at måle trykforskelle i forskellige højder på skolen. Trykforskellene bruges til at beregne højdeforskellene.
Forløbet giver eleverne en sjov introduktion til arbedet med tryk, og de erfarer, hvordan man med små ændringer i programmeringen kan få micro:bitten til at bearbejde og vise data på forskellige måder.

Se under "Forløb" - "Naturfag"