06-01-2022

Eksperimenter med buggy

Materialet viser, hvordan man kan lave en enkel buggy med Lego.
Først eksperimenteres med præcisionskørsel med buggyen, og bagefter laves en fjernstyring med en ekstra micro:bit. Ved brug af Wukongboardets neopixels udstyres buggyen med retningsvisere.
Som ekstraopgave demonstreres en aktiv kofanger, der får buggyen til at bakke fri, hvis den støder ind i en forhindring.

Se under "Temaer" - "Lego og MB"