07-08-2021

Spiring, fotosyntese og belysningen

Hvordan påvirker lys og lysets farver spiring og fotosyntese?
Smart Greenhouse Kit er et minidrivhus, hvor måling og styring kontrolleres af en micro:bit.
I dette forløb benyttes adgangen til at styre lys og vanding til at lave forsøg med, hvordan belysningen påvirker spiring og fotosyntese af karse.
Materialet beskriver, hvordan minidrivhuset kan klargøres og programmeres til at styre lys og vanding.
Herefter skal eleverne selv undersøge, hvordan forskellige farver påvirker spiring og fotosyntese, så de kan formulere "de gode spørgsmål" samt planlægge og gennemføre forsøg, der besvarer spørgsmålene.

Se under "Forløb" - "Naturfag"