Andre tilslutningsmuligheder

I det følgende vises eksempler på tilslutning af forskellige enheder til micro:bitten.

Som udgangspunkt benyttes normalt de brede kobberbaner pin P0, P1 og P2, når eksterne enheder skal tilsluttes. 

Forløbene demonstrerer, hvordan tilslutning rent fysisk kan etableres, og i hvilke faglige sammenhænge eksemplerne kan benyttes.

Servomotorer

Som udgangspunkt arbejdes med 180 graders servomotorer. der er motorer, der kan dreje op til 180 grader. 
Når motoren drejer, kan den trække i eller skubbe til "noget". Elektronikken kan altså mekanisk påvirke omgivelserne.

Montering af servomotorer 
Hvordan forbindes en eller flere servomotorer til micro:bitten, når man også skal tage højde for, at brug af flere motorer kræver ekstra spændingstilslutning?
Her gennemgåes forskellige muligheder.
Link til materialet

Servomotoren som viserinstrument 
Eksempler på hvordan en servomotor kan fungere som viserinstrument.
Vi kommer rundt om så forskellige emner som humørbarometer(!), temperaturvisning og lysmåling.
En fin indgangsvinkel til arbejdet med servomotorer.
Link til materialet

Lav "skralderobotter" med servomotorer 
Vi laver interaktive micro:bit styrede robotter af hverdagsting.
Materialet er inspireret af oplæg fra Micro:bit Foundation.
Link til materialet 

En hjemmelavet robotarm 
Lav en robotarm med servoer, ispinde og elastikker.
En enkel løsning der giver eleverne mulighed for at eksperimentere med en robotarm med 3 drejeled.
Link til materialet


Servomotorer

En række forløb i stigende sværhedsgrad med forslag til brug af servomotorer. Der benyttes op til 3 servomotorer i en konstruktion.
Her er bl.a. eksempler på brug af servomotoren som viserinstrument (temperatur), og en demonstration af, hvordan man kan lave en elastikkanon(!) 
Dette er det oprindelige oplæg til arbejdet med servomotorer. Erstattes på sigt af ovenstående forløb.
Link til forløbet

Smarte lysdioder - neopixels

Neopixels er kæder af RGB lysdioder, der styres fra en enkelt pin på micro:bitten.
Lysdioderne kan lyse i "alle mulige" farver, og de er meget lysstærke.
Med neopixels får eleverne adgang til at arbejde med sjove og udfordrende programmeringsopgaver, og der åbnes for spændende muligheder i håndværk og design.

Eventyrlige ZIP Halo neopixels
En videre udvikling af forløbet herunder.
ZIP Halo neopixel ringen bruges som "scene"- og effekt-belysning i tableauer, som eleverne bygger ind i papkasser.
Der tages stadig afsæt i "Fyrtøjet", men i stedet for en neopixel strip benyttes ZIP Halo neopixel ringen, der på enkel måde sikrer robust montering af neopixelerne.
Indholdet i forløbet er også strammet kraftigt op ift. det oprindelige forløb, og det demonstreres, hvordan man kan planlægge og lave lyssætning til et lille "hjemmekomponeret" eventyr.
Et fint tværfagligt forløb, hvor fagene dansk, billedkunst, håndværk og design samt natur/teknologi tilgodeses.
Link til forløbet

Eventyrlige neopixels
I dette forløb samtænker vi brugen af micro:bit og neopixels med H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet".
Neopixelene skal bruges som "scene"- og effekt-belysning i tableauer, som eleverne bygger ind i papkasser.
Tableauerne kan danne baggrund for oplæsning af eventyret.
Link til forløbet

 

Neopixel intro
Forløbet gennemgår grundlæggende funktioner ift. styring af neopixels.
I alle eksempler benyttes en strip med 6 neopixels.
Link til forløbet


Smarte lysdioder - Neopixels

Mere info om neopixels.
IKKE let tilgængeligt, men kan bruges af lærerne til info og inspiration.
Link til forløbet

Mange lysdioder og lyd

Forløbene herunder er IKKE let tilgængelige.
Men lærere og dygtige elever kan få et indblik i, hvordan brugeren får adgang til flere kontaktpunkter på kantconnectorerne end pin 0, 1 og 2.

Styre op til 12 lysdioder
Et breakout board er et stik, der åbner mulighed for at forbinde micro:bitten med op til 12 lysdioder.
I forløbets afsnit tilføjes lysdioder gruppevis.
I sidste afsnit benyttes lysdioderne til termometervisning.
Bemærk: Materialet er ret teksttungt og dermed ikke let tilgængeligt for alle elever.
Link til forløbet

Spil med lyd og lysdioder
Eksempler på spil, der benytter lyd og lysdioder.
I starten af forløbet demonstreres, hvordan micro:bitten programmeres til at spille små melodier. 
Link til forløbet