Naturfag

Naturfag er her defineret som fysik/kemi, geografi og biologi i udskolingen.
Som udgangspunkt er forløbene lavet med henblik på, at eleverne kan eksperimentere med micro:bits i naturfagene, men der er også medtaget nogle forløb, der nok ikke vil blive gennemarbejdet i praksis men til gengæld kan bruges som afsæt for en snak om fysiske fænomener.

Nogle af forløbene kræver tilkøb af ekstraudstyr.

Links til forløb

Vandraket acceleration
Måling af acceleration på en vandraket.
Link til forløbet

Luftens tryk
I forløbet benyttes enviro:bit til målinger af lufttryk.
Eleverne lærer om luftens tryk, om sammenhænge mellem lufttryk og vejr og de lærer om, hvordan luftens tryk aftager med højden. Enviro:bitten muliggør, at eleverne kan måle på luftens tryk og registrere trykændringer både ift. tid og højde.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet
Link til materiale benyttet på Østerhåbskolen 

Lufftryk og højde (Nyt marts 2021)
En fremragende video udarbejdet af Gunnar Lund, der på en fin måde demonstrerer logning af lufttryk data med micro:bitten.
Man går eller kører en tur med en enviro:bit. Data for lufttrykket logges undervejs på turen.
Når man kommer hjem, overføres lufttryk data til en micro:bit tilsluttet en computer og et regneark. Nu kan ændringerne i lufttrykket vise højdeforskellene på turen.
Link til forløbet 

Lysets farver 
Enviro:bit bruges til at måle lysets sammensætning af farverne rød, grøn og blå (RGB).
Eleverne analyserer farvesammensætningen i kunstlys og i sollys, og de lærer om, hvordan belysning i hjemmet og på arbejdspladsen bør vælges.
Til sidst eksperimenteres med farvegenkendelse. Et rigtig fint eksempel på, at eleverne skal indsamle, analysere og bruge data for at lave en løsning.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet

Støjmåling med enviro:bit 
Enviro:bit bruges til at måle støjniveauet i klassen i forskellige situationer.
Eleverne skal analysere de indsamlede data og bruge dem til at lave et program, der kan fungere som "klassens støjvagthund" og give et passende varsel, når støjniveauet bliver for højt.
Forløbet afsluttes med en gennemgang af, hvordan arbejdet med materialet kan bringe eleverne "rundt om" nogle af de fire kompetenceområder for teknologiforståelse.
Ekstraudstyr: Enviro:bit
Link til materialet

Visualisere data 
Data kan visualiseres eller vises på mange måder: Som talværdier, som grafer, som ikoner, som et udslag med en viser, som farver o.s.v.
Metoden til visualisering afhænger af, hvad visningen skal bruges til.
Derfor er det en god idé, hvis man har kendskab til forskellige metoder til visualisering af data fra micro:bitten, så man har mulighed for at vælge den bedste metode.
Visualisere data med micro:bit
Visualisere data med ZIP Halo neopixelring
Visualisere data med servomotor 

H.C. Ørsted og micro:bitten
For 200 år siden gennemførte HC Ørsted det forsøg, der viser sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme.
I dette store forløb fortælles om Voltas, Ørsteds og Faradays opdagelser.
Eleverne får mulighed for at måle på de kendte forsøg med micro:bitten.
Og der fortælles om nogle af de opfindelser, der fulgte i kølvandet af opdagelserne og hvilken betydning de har for vores hverdag.
Materialet er rimelig teksttungt, da vi har ønsket at skabe et ordentligt overblik over historien.
Brug evt. præsentationen til et fælles afsæt i klassen og udvælg derefter de elementer, som eleverne skal arbejde med.
Forløbet er udarbejdet sammen med Gunnar Lund.
Link til materialet  
Link til Jan Oechles materiale omtalt på side 18  
Link til præsentation

Stroboskopet
Hvorfor ser det ud som om et hjul kører baglæns på en filmoptagelse? Dette og andre spørgsmål kan "belyses" gennem forsøg med en stroboskoplampe.
Gunnar Lund har lavet en stroboskoplampe med micro:bitten og demonstrerer i videoen, hvordan man kan lave forskellige forsøg med stroboskopet.
Bemærk. Der er i beskrivelsen taget højde for, at blinkfrekvensen kun kan ændres i området 30 - 100 Hz, da frekvenser fra 14 - 30 Hz kan stimulere epilepsianfald iflg. epilepsiforeningen.
Link til video 

 

Ultrasonisk levitation eller magi med micro:bit 
Gunnar Lund har endnu en gang tryllet med micro:bitten.
Denne gang styrer micro:bitten nogle ultralydstranducere (arbejder med frekvensen 40 kHz), der skaber stående bølger med energi nok til at fastholde små flamingokugler i bølgernes knudepunkter.
Et imponerende forsøg der på en helt speciel måde demonstrerer lydbølgers egenskaber.
Det kræver en del forberedelse af forberede og udføre forsøget, men se videoen sammen med klassen mhp. en snak om stående lydbølger.
Link til video 

Logge data i micro:bitten 
Gunnar Lund har eksperimenteret med datalogning i micro:bitten.
Overførsel af data fra micro:bitten til computer gennemføres med en windows computer med enten Termite eller Tera term installeret.
I det ene forløb måles accelerationen ved det frie fald.
I det andet forløb måles vejrdata fra en enviro:bit.
Link til YouTube video "Den vægtløse micro:bit"
Link til YouTube video "Vejret og micro:bit"