Formålet med dette website

Data kan visualiseres eller vises på mange måder: Som talværdier, som grafer, som ikoner, som et udslag med en viser, som farver o.s.v.
Se de nye forløb under "Forløb" - "Naturfag" ift. visualisering af data med micro:bit, med ZIP Halo neopixelringen og med servomotor.

På dette website placeres forløb, idéer og tips, der efter min vurdering kan bruges i skolers arbejde med micro:bit.

Alt indhold offentliggøres under Creative Commons CC:BY, der betyder, at alle er velkomne til at benytte og evt. bearbejde materialet og distribuere diverse links, når undertegnede krediteres for det oprindelige materiale.

De nyeste forløb - Se under Blog 

Micro:bit - Kom godt i gang
Find opstartforløb / brugerhåndbog med 18 programeksempler under
Om micro:bit > Micro:bit - Kom godt i gang

Lidt om mig

Jeg hedder Torben Baunsø, og jeg er tidligere IT konsulent i Horsens kommune og lærer på Østerhåbskolen, hvor jeg stadig har enkelte timer med vejledning ift. teknologi.

Jeg er meget interesseret i skolernes arbejde med teknologiforståelse.

BBC's micro:bit tilbyder i min optik virkelig gode muligheder for at give grundskolens elever adgang til at eksperimentere med mikroprocessorteknologi og kodning på alle niveauer.

Materialet på websitet udvikles og justeres løbende med afsæt i de erfaringer, jeg gør i forbindelse med arbejdet på Østerhåbskolen, samarbejdet med VIA CFU, Gyldendal, STIL og DR Ultra:bit og samtaler og samarbejder med gode kolleger i og udenfor Horsens kommune.