Matematik 1-9

En række let tilgængelige forløb der introducerer vigtige begreber, funktioner og strukturer ift. programmering.
Materialet introducerer både micro:bit og programmering generelt.

Udarbejdet mhp. brug i matematik på mellemtrinnet.

Alle forløb kan gennemføres inden for ca. 2 lektioner, og de kræver ikke ekstraudstyr.

VIGTIGT! Husk at tale med eleverne om, hvordan programmerne fungerer.
Sørg for at eleverne arbejder med "Prøv selv" afsnittene, så de gradvis opnår træning i selv at programmere.

Arbejdet med forløbene kan med fordel videreføres med "Natur/teknologi 1-4".

 

Links til forløbene

Matematik 1
Variabler og beregninger.
Link til materialet

Matematik 2
Tællere og betingelser.
Link til materialet

Matematik 3
Radiofunktionen.
Link til materialet

Matematik 1-3 Ekstra
Ekstraopgaver
Link til materialet

Matematik 4
Plotfunktioner
Link til materialet

Matematik 5
Løkker
Link til materialet

Matematik 6
Tilfældige tal
Link til materialet

Matematik 4-6 Ekstra
Ekstraopgaver
Link til materialet

Matematik 7
Hente og bearbejde data fra temperatursensor
Link til materialet

Matematik 8
Hente og bruge data fra accelerometret
Link til materialet

Matematik 9
Måle tid
Link til materialet