maxpixel.freegreatpicture.com

Materialet er organiseret i en række forløb, der hver for sig er placeret i et dokument.

Hvert forløb indeholder et antal programeksempler, der demonstrerer ønskede funktioner.

Hvert dokument kan tilgåes via et kortlink.
I praksis kan det være en god ide at printe dokumentet ud, så eleverne både har dokumentet i papirform og elektronisk.