Elektronik og micro:bit

Materialerne i dette menupunkt er alle udarbejdet med henblik på at inspirere arbejdet med elektronik og micro:bitten.

Sværhedsgraden er meget forskelligartet, men alle materialer kan i vores optik inspirere lærere i udskolingen til arbejdet i fysik/kemi, valgfag og teknologiforståelse.

Eksperimenter med elektronik og micro:bit

Elektronik er i dag normalt pakket ind i chips, der hver skjuler tusindvis af komponenter.

Ser man nærmere på indholdet af en chip, viser det sig, at der kun benyttes få typer komponenter, der kombineres og forbindes på forskellige måder for at opnå de egenskaber, som den enkelte chip har.

Her gennemgåes nogle af de vigtigste elektroniske komponener i forløb, der giver eleverne mulighed for at eksperimentere med komponenterne og eksperimentere med komponenterne forbundet til micro:bitten.

Forløbene er udarbejdet med henblik på arbejdet med elektronik, digital styring og programmering i fysik i 7. - 8. klasse.


Kort lærerintroduktion til materialet
Link til intro

Lysdioder og modstande (Nyt feb. '19)
Forløbet er opdelt i 3 delforløb, der bringer eleverne rundt om
- Lysdioder, modstand, variabel modstand, parallelforbindelse og serieforbindelse
- Spændingsmåling og ohms lov
- Styring af lysdioder med micro:bitten, analog og digital teknik og PWM
Link til materialet

Transistoren
Planlagt forløb der udarbejdes i løbet af foråret '19

Kondensatoren
Planlagt forløb der udarbejdes i løbet af foråret '19

Inspiration til micro:bit og elektronikken

En række videopræsentationer der demonstrerer micro:bitten i forskellige sammenhænge.

Alle videopræsentationer er udarbejdet af Gunnar Lund, der er tidligere IT konsulent i Vejle kommune.

Micro:bit og kondensatorer (Nyt feb. '19)
En gennemgang af kondensatoren og demonstration af kondensatorens egenskaber.
Demonstration af hvordan én micro:bit oplader og aflader en kondensator, mens en anden micro:bit logger spændingen på kondensatoren, så man kan afbilde spændingskurven grafisk.
Link til videopræsentationen


Ultralyd og micro:bit (Nyt feb. '19)
En spændende gennemgang af, hvordan micro:bitten kan styre en ultralydssender og opbygning af en ultralydsmodtager, der også kan kobles sammen med en micro:bit.
I forløbet repeteres bl.a., hvad lydbølger er, og Gunnar demonstrerer, hvordan ultralydsenhederne kan påvise interferensmønstre.
Link til videopræsentationen


Høreprøve med micro:bit (Nyt feb. '19)
En fin gennemgang af, hvordan man kan lave et høreprøveprogram med micro:bitten.
Begreber som frekvens, analog indstilling af periode og duty cycle forklares i videoen.
Link til videopræsentationen