Temaer

Micro:bits kan indarbejdes i mange forskellige temaforløb.
Herunder forslag til nogle temaer.

Micro:bitten på Mars

Udforskning af Mars er et spændende emne, der bl.a. kræver viden om solsystemet, raketteknologi og teknologi generelt.
Hermed forslag til en række forløb, hvor vi forestiller os, at micro:bitten skal operere ved udforskning af Mars.
Som marsrover benyttes robotbilen Bit:Bot.
Under menupunktet "Tips > Udstyr til micro:bit" er der et oplæg til, hvordan Bit:botten kan radiofjernstyres.

Raketopsendelse - Acceleration (Revideret okt. 2019)
Turen til Mars tager ca. 7 måneder.
Turens første store udfordring er at bringe raketten fri af Jordens tyngdekraft. Det kræver stor fart og dermed en stor acceleration, der udsætter materiellet for voldsomme påvirkninger.
I dette forløb måles accelerationen ved opsendelse af en vandraket.
Link til forløbet

Fjernstyret BitBot som marsrover (Revideret okt. 2019)
En af de store udfordringer ved fjernstyring af en marsrover er, at afstanden til mars er så stor, at et radiosignal bruger mellem 4 og 24 minutter på at komme fra Jorden til Mars.
Hvis en operatør på Jorden skal fjernstyre en marsrover, skal der konstant tages højde for forsinkelsen i radiosignalet.
I dette forløb radiofjernstyres en BitBot, men i programmet indbygges en forsinkelse af BitBottens reaktion på operatørens radiostyring, så det simulerer (efterligner) den forsinkelse, man oplever ved styring af en marsrover fra Jorden.
Link til forløbet 

Selvstyrende BitBot som marsrover (Revideret okt. 2019)
En (delvis) løsning på problemet med det forsinkede radiosignal, der blev beskrevet i forrige forløb, kan være at arbejde med selvstyrende (autonome) marsrovere.
I dette forløb skal eleverne eksperimentere med en BitBot med indbygget afstandsmåler, der kan registrere forhindringer foran BitBotten. BitBotten skal programmeres, så den "opdager" forhindringer og undgår dem.
Link til forløbet