Grundforløb

En række let tilgængelige forløb, der kan benyttes i matematik, natur/teknologi, fysik/kemi og geografi.

Mellemtrin og udskoling.

Forløbene kræver ikke tilslutning af eksterne enheder. 

 

Links til forløbene

Kompasset
I dette forløb sammenlignes et klassisk kompas med det digitale kompas, og vi ser på, hvordan man gennem programmering kan tilpasse det digitale kompas til den sammenhæng, det skal benyttes i.
Link til forløbet

Måling og styring af lys på micro:bitten
Micro:bitten er i stand til at måle lysstyrke via nogle af lysdioderne.
Resultatet vises som et tal i området 0 (mørkt) til 255 (lyst).
I dette forløb eksperimenteres med funktionen og muligheder for brug i praksis.
Link til forløbet

Temperatur
I forløbet afprøves, hvordan micro:bits kan bruges til at måle temperatur og vise måledata på forskellige måder afhængigt af programmeringen.
Data kan sendes fra flere enheder til en centralenhed (en micro:bit), der kan vise og evt. analysere de modtagne data.
Link til forløbet

Accelerometret
Micro:bitten har indbygget et accelerometer, der måler på den acceleration, som enheden bliver udsat for.
I forløbet forklares og demonstreres accelerometret bl.a. med henblik på fjernstyring.
Link til forløbet

Tilfældige tal og spil
I dette forløb ser vi på, hvordan tilfældighedsfunktionen i micro:bitten kan benyttes til simulering (efterligning) af eksempelvis mønt- og terningkast og til at lave små spil.
I forbindelse med simulering af udfald vises også, hvordan terningkast kan simuleres og optælles i regneark (her google sheets).
Link til forløbet

Måle tid og fart
Micro:bitten indeholder en funktion, der returnerer den tid i millisekunder, der er forløbet, siden et program blev startet.
Funktionen giver adgang til at måle tid meget nøjagtigt, og med den rigtige programmering og betjening, kan man også måle fart.
Link til forløbet

Tællere
Man har ofte brug for at tælle "et eller andet".
I dette forløb demonstreres forskellige tællere, der tæller knaptryk, tid og ændringer i lysstyrken.
Forløbet er ikke rettet mod et bestemt fagligt tema, men er udarbejdet for at give brugere af materialet hurtig adgang til nogle tællereksempler.
Link til forløbet