Info

08-11-2018

Med den seneste opdatering af micro:bittens firmware er det blevet muligt at overføre data fra micro:bittens sensorer via usb kabel til et regneark på en tilsluttet computer.
Billedet her viser et eksempel på måledata fra micro:bittens måling af lysniveau.
Link til vejledning med forslag til brug

24-10-2018

I efteråret og frem til jul 2018 tilbyder Østerhåbskolen i Horsens tilvalgstimer under overskriften "Design og teknologi" for interesserede elever i 5. årgang.

Tilvalgsholdet fungerer som en form for "prøvebane", hvor elever og de tilknyttede medarbejdere får relativt frie hænder til at arbejde interessebetonet med design og teknologi (herunder micro:bit).

Link til mere info om holdet.

20-10-2018

Hvordan "sættes en retning" for skolens arbejde med micro:bit efter introkurset.

Det afhænger i høj grad af de lokale ressourcer, men skolens ledelse bør sikre, at viden om micro:bit udbredes, så skolen ikke kun tilgodeser klasser med lærere, der tilfældigvis er interesserede i teknologien.

Man kan f.eks. organiserede formaliserede møder á 2 timer, hvor en gruppe lærere mødes et antal gange for at eksperimentere med micro:bit. På disse møder erfaringsudveksles også ift. idéer, hvor micro:bitten indtænkes i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Jeg har udarbejdet et micro:bit opstartforløb, som skoler evt. kan bruge som afsæt for en lille møderække.
Link til "Micro:bit opstartforløb"

09-09-2018

I uge 36 har jeg medvirket ved micro:bit introforløb tre forskellige steder.

Mandag deltog jeg i et task-force oplæg ift. ultra:bit i Søften sammen med Stefan M Mortensen fra VIA CFU.

Tirsdag et micro:bit opstart oplæg i forbindelse med Inseros "Ud af boksen 2018" i Horsens sammen med Kasper Rander fra Insero.

Og torsdag kørte jeg et micro:bit opstart oplæg hos VIA CFU i Herning sammen med Peter Bak-Jensen.

Fælles for alle oplæg er den store og positive interesse, som deltagerne møder micro:bit med. Dejligt!

Nu er det vigtigt, at skoler, kommuner og andre aktører følger op og sikrer mere info og videndeling omkring micro:bits og ultra:bit projektet, så skolernes medarbejdere støttes kvalificeret i deres arbejde med teknologien.

02-07-2018

I Odder arbejder man meget bevidst med udfordringsbaseret læring, hvor fokus meget kort fortalt er, at der skal være et produkt og en ægte modtager.

I den sammenhæng ønsker man bl.a. at benytte micro:bits både som understøttelse af udfordringsbaseret læring og understøttelse af arbejdet med teknologiforståelse.

Første dag i elevernes sommerferie mødtes jeg med 10-12 lærere Parkvejens skole til den første introduktion af micro:bits.

Hen over efteråret afholdes 2-3 møder med de samme lærere fra hele kommunen, hvor vi introducerer forskellige muligheder med micro:bits og tilsluttede enheder. Disse møder skal også bruges som erfa-møder mhp. at dele viden og idéer fra de involverede læreres arbejde med micro:bits.