Info

21-03-2022

Hvis eleverne skal udtænke og konstruere en "for sjov robot", udfordres deres kreativitet og deres rumlige og teknologiske tænkning.
Derfor kan det give mening at arbejde med "for sjov robotter" i fagene.
I dette forløb vises to eksempler på "for sjov robotter": "Den sociale robot" og "Den digitale sprællemand".
Materialet kan bruges, hvis nogle elever savner inspiration til at bygge en robot.

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

15-03-2022

Vi arbejder videre med buggyen.
Først udstyres buggyen med en track sensor, så den kan følge en linje.
Derefter udstyres den også med en afstandssensor. Den åbner for, at der på enkel vis kan laves mange spændende eksperimenter.
Til sidst udstyres buggyen også med en servomotor, der giver mulighed for at arbejde med forskellige håndteringsværktøjer.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

10-03-2022

En 360 grader servomotor er en motor, der meget præcist kan dreje rundt til vinkler i området 0 - 360 grader.
Der gemmer sig faktisk en masse matematik i sådan en motor.
I dette materiale kan I finde nogle forslag til forsøg med motoren.
I materialet benyttes micro:bit, et Nezha board til styring, en servomotor og lego byggeelementer.
De fleste af eksemplerne kræver minimal byggetid.

Billedet viser "Ekstra udfordringen": En radiostyret balancebane

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

06-03-2022

I dette forløb kan man først lære noget om, hvordan remskiver blev brugt i værksteder i gamle dage.
Derefter laves en "prøvebænk", der giver mulighed for at eksperimentere med remskiver.
Ved at bruge forskellige remskiver eksperimenteres med at sætte rotationshastigheden op og ned.
Der laves en "gearkasse", som forvandles til en maskinhammer, der kan trækkes af en elmotor og en micro:bit.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

05-03-2022

Byg en buggy.
Buggyen programmeres til at gennemkøre forskellige ruter.
Derefter skal buggyen fjernstyres med en ekstra micro:bit. 
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"