Info

02-12-2018

Et spændende initiativ fra Podconsult og nogle af Karin Høghs samarbejdspartnere.

Her kan både elever og lærere modtage daglig inspiration til brug af micro:bits, hvis man tilmelder sig.

Link til omtale og tilmelding

29-11-2018

Med enkle midler kan man lave små "kontakter" på papir / karton, der kan forbindes til en micro:bit.
Det vil sige, at en almindelig "klassisk" planche kan gøres interaktiv.
Plancherne kan selvfølgelig bruges i rigtig mange forskellige faglige sammenhænge.

I forløbet "Interaktive plancher" under "Forløb" > "Enkel tilslutning" beskrives, hvordan planchen kan laves, og der er programeksempler til den tilsluttede micro:bit med forslag til brug.

Derefter må det være op til brugernes fantasi og evner at opkvalificere brugen af plancherne f.eks. med brug af radiokommunikation mellem flere plancher og / eller en central micro:bit.

Direkte link til materialet  

08-11-2018

Med den seneste opdatering af micro:bittens firmware er det blevet muligt at overføre data fra micro:bittens sensorer via usb kabel til et regneark på en tilsluttet computer.
Billedet her viser et eksempel på måledata fra micro:bittens måling af lysniveau.
Link til vejledning med forslag til brug

24-10-2018

I efteråret og frem til jul 2018 tilbyder Østerhåbskolen i Horsens tilvalgstimer under overskriften "Design og teknologi" for interesserede elever i 5. årgang.

Tilvalgsholdet fungerer som en form for "prøvebane", hvor elever og de tilknyttede medarbejdere får relativt frie hænder til at arbejde interessebetonet med design og teknologi (herunder micro:bit).

Link til mere info om holdet.

20-10-2018

Hvordan "sættes en retning" for skolens arbejde med micro:bit efter introkurset.

Det afhænger i høj grad af de lokale ressourcer, men skolens ledelse bør sikre, at viden om micro:bit udbredes, så skolen ikke kun tilgodeser klasser med lærere, der tilfældigvis er interesserede i teknologien.

Man kan f.eks. organiserede formaliserede møder á 2 timer, hvor en gruppe lærere mødes et antal gange for at eksperimentere med micro:bit. På disse møder erfaringsudveksles også ift. idéer, hvor micro:bitten indtænkes i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Jeg har udarbejdet et micro:bit opstartforløb, som skoler evt. kan bruge som afsæt for en lille møderække.
Link til "Micro:bit opstartforløb"