Info

16-06-2020

På Østerhåbskolen skal vi efter sommerferien i gang med at introducere vores nyanskaffede laserskærere for personale og elever.
Vi er en lille arbejdsgruppe, der gennem nogle uger har eksperimenteret med laserskæreren for at klarlægge, hvordan vi kommer i gang bedst muligt, når vi bl.a. skal tage højde for, at elevcomputerne er chromebooks.
Eftersom vi bl.a. gerne vil kombinere arbejdet med laserskærerne med brugen af micro:bits, kommer vejledningerne også omkring micro:bit designs.
Efter sommerferien vil der dukke flere micro:bit idéer op.

Link til "Kom i gang vejledninger til laserskærer"

13-05-2020

Jan Oechsle har også været i gang med at arbejde med Ørsteds forsøg.
Han har lavet et program, der kan måle magnetfeltstyrke og endda påvise, om man nærmer en magnetisk nordpol eller sydpol til micro:bitten.
I tilknytning til programmet har Jan udarbejdet et materiale med forslag til, hvordan man kan måle på magnetfeltet fra en ledning og fra nogle små spoler.
Vi har fået lov til at linke til materialet fra vores materiale om H.C. Ørsted.

Se under "Forløb" - "Naturfag"

07-05-2020

For 200 år siden gennemførte HC Ørsted det forsøg, der viser sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme.
I dette omfattende forløb fortælles om Voltas, Ørsteds og Faradays opdagelser.
Eleverne får mulighed for at måle på de kendte forsøg med micro:bitten.
Og der fortælles om nogle af de opfindelser, der fulgte i kølvandet af opdagelserne og hvilken betydning de har for vores hverdag.
Forløbet er udarbejdet sammen med Gunnar Lund.

Micro:bitten skal ikke erstatte det kendte fysikudstyr. Forsøgene beskrevet her kan i stedet supplere de forsøg, der normalt bruges i fysiklokalet.

Se under "Forløb" - "Naturfag"

24-04-2020

I januar lavede jeg nogle forløb, der viste, hvordan man kan arbejde med styring af biler på en modelracerbane.
En kollega har efterspurgt forslag til, hvordan man kan aktivere lidt flere elever i arbejdet med banen.
Derfor har jeg udarbejdet et forløb med forslag til, hvordan ialt 4 grupper kan arbejde med banen.

Se under "Temaer" - "Bilbane - Flere hold".

18-04-2020

Det har vist sig, at elever har fået temmelig forskellige måleresultater, når de arbejdede med støjmåling med enviro:bit.
Derfor har jeg lavet en sammenlignende test af måleresultater for temperatur, lufttryk, støj og RGB farver med 20 forskellige enviro:bits.

Den meget korte konklusion er, at der er temmelig store afvigelser på målingene af støjniveau.
Det gælder både målinger gennemført med forskellige enviro:bits, men også gentagne målinger med den samme enviro:bit.
Tilsvarende målinger gennemført med Elecfreaks analog noise sound sensor viser ikke de samme måleforskelle. Til gengæld giver en måling i total stilhed måleresultatet 42-43, der må siges at være en anelse misvisende.

Jeg vil MEGET GERNE høre, om nogle læsere af dette har erfaring med støjmålinger med Boson eller Gator:bit løsningen. Gerne tilbagemelding på mail: torben.baunso@gmail.com

Link til en gennemgang af målemetode, måleresultater og foreløbige konklusioner