Info

18-04-2020

Det har vist sig, at elever har fået temmelig forskellige måleresultater, når de arbejdede med støjmåling med enviro:bit.
Derfor har jeg lavet en sammenlignende test af måleresultater for temperatur, lufttryk, støj og RGB farver med 20 forskellige enviro:bits.

Den meget korte konklusion er, at der er temmelig store afvigelser på målingene af støjniveau.
Det gælder både målinger gennemført med forskellige enviro:bits, men også gentagne målinger med den samme enviro:bit.
Tilsvarende målinger gennemført med Elecfreaks analog noise sound sensor viser ikke de samme måleforskelle. Til gengæld giver en måling i total stilhed måleresultatet 42-43, der må siges at være en anelse misvisende.

Jeg vil MEGET GERNE høre, om nogle læsere af dette har erfaring med støjmålinger med Boson eller Gator:bit løsningen. Gerne tilbagemelding på mail: torben.baunso@gmail.com

Link til en gennemgang af målemetode, måleresultater og foreløbige konklusioner

16-04-2020

Så er forløbet omkring visualisering af data med servomotor også klar.

Se under "Forløb" - "Naturfag"

03-04-2020

Data kan visualiseres eller vises på mange måder: Som talværdier, som grafer, som ikoner, som et udslag med en viser, som farver o.s.v.
Metoden til visualisering afhænger af, hvad visningen skal bruges til.
Derfor er det en god idé, hvis man har kendskab til forskellige metoder til visualisering af data fra micro:bitten, så man har mulighed for at vælge den bedste metode.

Find forløb under "Forløb" - "Naturfag", hvor der er eksempler på visualisering af data med micro:bits og med ZIP Halo neopixelringen.

26-03-2020

Gunnar Lund har endnu en gang tryllet med micro:bitten (han forstår at udnytte tiden fornuftigt i disse tider).
Denne gang styrer micro:bitten nogle ultralydstranducere (arbejder med frekvensen 40 kHz), der skaber stående bølger med energi nok til at fastholde små flamingokugler i bølgernes knudepunkter.
Et imponerende forsøg der på en helt speciel måde demonstrerer lydbølgers egenskaber.

Se under "Forløb" - "Naturfag"

17-03-2020

Gunnar Lund har eksperimenteret med datalogning i micro:bitten.
Overførsel af data fra micro:bitten til computer gennemføres med en windows computer med enten Termite eller Tera term installeret.
I det ene forløb måles accelerationen ved det frie fald.
I det andet forløb måles vejrdata fra en enviro:bit.

Se under "Forløb" - "Naturfag"