16-09-2020

En coronasikker "kontakt" til en interaktiv udstilling

Brug micro:bittens lyssensor til at lave en berøringsfri og dermed coronasikker "kontakt", der kan bruges, hvis man vil lave en interaktiv micro:bit udstilling i en montre.
Det færdige program tager højde for, at lysniveauet i udstillingens omgivelser kan ændre sig hen over dagen.
Forløbet giver også et par eksempler på, hvad man kan placere i en interaktiv udstilling.

Man kan vælge blot at bruge det færdige program, men forløbet indeholder også forslag til, hvordan man kan gå ind og analysere på micro:bittens måledata, der er behæftet med en vis usikkerhed. Eleverne skal tage stilling til, hvordan man kan imødegå denne måleusikkerhed i programmeringen.

Se under "Forløb" - "Tværfagligt".