18-04-2020

Støjmåling med enviro:bit

Det har vist sig, at elever har fået temmelig forskellige måleresultater, når de arbejdede med støjmåling med enviro:bit.
Derfor har jeg lavet en sammenlignende test af måleresultater for temperatur, lufttryk, støj og RGB farver med 20 forskellige enviro:bits.

Den meget korte konklusion er, at der er temmelig store afvigelser på målingene af støjniveau.
Det gælder både målinger gennemført med forskellige enviro:bits, men også gentagne målinger med den samme enviro:bit.
Tilsvarende målinger gennemført med Elecfreaks analog noise sound sensor viser ikke de samme måleforskelle. Til gengæld giver en måling i total stilhed måleresultatet 42-43, der må siges at være en anelse misvisende.

Jeg vil MEGET GERNE høre, om nogle læsere af dette har erfaring med støjmålinger med Boson eller Gator:bit løsningen. Gerne tilbagemelding på mail: torben.baunso@gmail.com

Link til en gennemgang af målemetode, måleresultater og foreløbige konklusioner