16-04-2020

Visualisere data med servomotor

Så er forløbet omkring visualisering af data med servomotor også klar.

Se under "Forløb" - "Naturfag"