03-04-2020

Visualisere data

Data kan visualiseres eller vises på mange måder: Som talværdier, som grafer, som ikoner, som et udslag med en viser, som farver o.s.v.
Metoden til visualisering afhænger af, hvad visningen skal bruges til.
Derfor er det en god idé, hvis man har kendskab til forskellige metoder til visualisering af data fra micro:bitten, så man har mulighed for at vælge den bedste metode.

Find forløb under "Forløb" - "Naturfag", hvor der er eksempler på visualisering af data med micro:bits og med ZIP Halo neopixelringen.