03-01-2020

Støjmåling med enviro:bit

Enviro:bit bruges til at måle støjniveauet i klassen i forskellige situationer.
Eleverne skal analysere de indsamlede data og bruge dem til at lave et program, der kan fungere som "klassens støjvagthund" og give et passende varsel, når støjniveauet bliver for højt.
Forløbet afsluttes med en gennemgang af, hvordan arbejdet med materialet kan bringe eleverne "rundt om" nogle af de fire kompetenceområder for teknologiforståelse.

Find materialet under "Forløb" - "Naturfag"