06-12-2019

Lysets farver

Enviro:bit bruges til at måle lysets sammensætning af farverne rød, grøn og blå (RGB).
Eleverne analyserer farvesammensætningen i kunstlys og i sollys, og de lærer om, hvordan belysning i hjemmet og på arbejdspladsen bør vælges.
Til sidst eksperimenteres med farvegenkendelse. Et rigtig fint eksempel på, at eleverne skal indsamle, analysere og bruge data for at lave en løsning.

Find materialet under det nye menupunkt
"Forløb" - "Naturfag"