02-10-2019

Opstartforløb > Micro:bit - Kom godt i gang

Det tidligere "Opstartforløb" er revideret og omorganiseret, så det bedre matcher de forventninger, lærere og elever kan have til et "Kom godt i gang" - materiale i en travl hverdag.

Find det reviderede forløb under
Om micro:bit > Micro:bit - Kom godt i gang