18-06-2019

Miljømåling med enviro:bit

Enviro:bit indeholder sensorer, der giver adgang til at måle:
- Temperatur (med større nøjagtighed end micro:bittens indbyggede sensor)
- Luftfugtighed
- Lufttryk
- Lys og farver
- Støjniveau

Et par eksempler:
- Med den nøjagtige temperatursensor kan eleverne indlede en jagt på temperaturforskelle i lokalet: Er det koldt ved vinduerne? Er der fodkoldt i lokalet?
- Støjsensoren kan måle, om støjniveuet i klassen er rimeligt.
- Lufttrykssensoren kan registrere trykforskellen, når enviro:bitten løftes fra gulv til loft. Kan man mon lave en højdemåler?
- Mål på lysets farvesammensætning. Hvornår er belysningen varm og hyggelig?

Find forløbet under menupunktet "Temaer". 🙂