12-01-2019

Micro:bit i en problemløsende kontekst

I samarbejde med Styrelsen for It Og Læring har Stine Rank Langhøj (www.digital-didaktik.dk) og jeg lavet fem forløb til 3.-5. klasse, hvor eleverne arbejder problemløsende og innovativt gennem CRAFTs designmodel og bruger micro:bits til at skabe deres løsning.

Hvert forløb anslår et tema med forslag til stilladsering af arbejdet i klassen. Der er forslag til brug af micro:bits ift. temaet.
Temaerne:
- Affald på skolen (motivere fornuftig affaldshåndtering)
- Fællesskab og spil (spil der fremmer fællesskab i klassen)
- Vi bevæger os (mere bevægelse på skolen)
- Familien på ferie (hvordan sikres huset?)
- Sikring af kystnære områder 

Forløbene er frit tilgængelige og ganske gratis - vi håber dog, at I vil sende et par kommentarer til os om, hvordan forløbene fungerer for jer og jeres klasser, så vi kan justere dem. Kommentarer til forløbene sendes til craft@stil.dk.

Link til google mappe med de fem forløb