20-10-2018

Retning efter introkurser

Hvordan "sættes en retning" for skolens arbejde med micro:bit efter introkurset.

Det afhænger i høj grad af de lokale ressourcer, men skolens ledelse bør sikre, at viden om micro:bit udbredes, så skolen ikke kun tilgodeser klasser med lærere, der tilfældigvis er interesserede i teknologien.

Man kan f.eks. organiserede formaliserede møder á 2 timer, hvor en gruppe lærere mødes et antal gange for at eksperimentere med micro:bit. På disse møder erfaringsudveksles også ift. idéer, hvor micro:bitten indtænkes i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Jeg har udarbejdet et micro:bit opstartforløb, som skoler evt. kan bruge som afsæt for en lille møderække.
Link til "Micro:bit opstartforløb"