02-07-2018

Micro:bit opstart i Odder Kommune

I Odder arbejder man meget bevidst med udfordringsbaseret læring, hvor fokus meget kort fortalt er, at der skal være et produkt og en ægte modtager.

I den sammenhæng ønsker man bl.a. at benytte micro:bits både som understøttelse af udfordringsbaseret læring og understøttelse af arbejdet med teknologiforståelse.

Første dag i elevernes sommerferie mødtes jeg med 10-12 lærere Parkvejens skole til den første introduktion af micro:bits.

Hen over efteråret afholdes 2-3 møder med de samme lærere fra hele kommunen, hvor vi introducerer forskellige muligheder med micro:bits og tilsluttede enheder. Disse møder skal også bruges som erfa-møder mhp. at dele viden og idéer fra de involverede læreres arbejde med micro:bits.