08-05-2018

Besøg på Hovedgård skole

Jeg har besøgt Jeppe Suhr Rasmussens specialhold på Hovedgård skole, hvor nogle af eleverne har et helt særligt talent for programmering af micro:bits.
Flere af eleverne har visse sociale udfordring, men når det kommer til programmering, arbejder de koncentreret og på et højt plan.

En af eleverne havde bl.a. lavet et flappy bird spil.

Billedet viser starten på et spil for 2 spillere, som to af eleverne arbejder på.
Pixel flyttes ved vip af egen micro:bit. Alle bevægelser og positioner sendes videre til en tredje micro:bit (serveren), der holder styr på pointscoring.