Info

12-09-2019

Der skal støves af, ryddes op og omorganiseres på websitet.
I første omgang er menupunktet "Forløb" - "Grundlæggende" fjernet, da det meste af indholdet kan hentes under "Micro:bit opstartsforløb".
"Aktivitetsark" er i min optik stadigvæk aktuelle. Derfor er indholdet opdateret. 

10-09-2019

Gyldendal har åbnet adgang til deres nye portal til teknologiforståelse.
Der er gratis adgang via Uni-Login indtil 31.12.
Portalen kommer til at indeholde forslag til forløb, træning af forskellige teknologier og lærerressourcer.
Der er introduktion til teknologierne: makey-makey, scratch og micro:bit.
Indtil videre er der offentliggjort adgang til 3 forskellige design forløb, hvor eleverne i større eller mindre grad kan inddrage teknologi.
Der er flere forløb på vej, bl.a. tre forløb, som jeg har udarbejdet i samarbejde med Stine Langhøj (websitet digital-didaktik.dk)

Link til portalen:
https://teknologiforstaaelse.gyldendal.dk/home

01-09-2019

På opfordring af nogle kolleger / skoler er "Micro:bit opstartforløb" revideret, så programmeringsblokkene er opdateret ift. de blokke, der benyttes nu.
Forløbet indeholder 18 programeksempler, der hjælper brugeren i gang med de vigtigste grundlæggende begreber, strukturer og variabler ift. programmering af micro:bitten. Tilslutning af lydgiver, lysdioder, eksterne kontakter og servomotorer præsenteres også.
Materialet kan bruges som "kom godt i gang materiale", og det kan efterfølgende bruges som "opslagshæfte", når man skal lave sine egne løsninger.
Placeret under menupunktet "Om micro:bit".

08-08-2019

Anton og hans farfar Gunnar Lund har sammen lavet en youtube video, der demonstrerer, hvordan man med to micro:bits, en enviro:bit og en drage kan måle, hvor højt dragen flyver.

Hvis I vil arbejde med større målenøjagtighed ift. højdemålingen, kan der hentes tips i forløbet "Miljømåling med enviro:bit", der er placeret under menupunktet "Temaer".

Link til Antons video

23-07-2019

ZIP Halo neopixel ringen bruges som "scene"- og effekt-belysning i tableauer, som eleverne bygger ind i papkasser.
Der tages afsæt i HC. Andersens eventyr "Fyrtøjet". 
Indholdet i forløbet er strammet kraftigt op ift. det oprindelige forløb her på websitet. Det demonstreres, hvordan man kan planlægge og lave lyssætning til et lille "hjemmekomponeret" eventyr. Skift mellem de forskellige lyssætninger kan styres på tid eller med radiofjernstyring fra en anden micro:bit.
Et fint tværfagligt forløb, hvor fagene dansk, billedkunst, håndværk og design samt natur/teknologi tilgodeses.
Find forløbet under menupunktet "Forløb" > "Anden tilslutning"