Info

12-04-2022

Videoen viser, hvordan man kan bygge forskellige, primitive robotter med Nezha Inventor´s kit for micro:bit. Robotterne kan lære nogle bevægelser, som de senere kan gentage ud fra data, der gemmes i Micro:bitten. Ud over Nezha-sættet skal man bruge en Micro:bit - helst version 2, samt en ekstra servomotor.

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

11-04-2022

Med Smart AI Lens får man adgang til at eksperimentere med mønstergenkendelse, farvegenkendelse og ansigtsgenkendelse.
Arbejdet med materialet giver indblik i de muligheder og udfordringer, der ligger i denne form for kunstig intelligens. Og så kan det give afsæt for en debat om etikken ift. brug af ansigtsgenkendelse.

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

07-04-2022

Gunnar Lund har lavet en videovejledning, der viser, hvordan man kan lave en servostyret bil, der "oplæres" til at gennemkøre en bestemt rute. Når ruten er indlært, kan den gennemkøres, så tit man ønsker det.
Bilen er bygget med dele fra "Nezha Inventor's Kit

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

21-03-2022

Hvis eleverne skal udtænke og konstruere en "for sjov robot", udfordres deres kreativitet og deres rumlige og teknologiske tænkning.
Derfor kan det give mening at arbejde med "for sjov robotter" i fagene.
I dette forløb vises to eksempler på "for sjov robotter": "Den sociale robot" og "Den digitale sprællemand".
Materialet kan bruges, hvis nogle elever savner inspiration til at bygge en robot.

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"

15-03-2022

Vi arbejder videre med buggyen.
Først udstyres buggyen med en track sensor, så den kan følge en linje.
Derefter udstyres den også med en afstandssensor. Den åbner for, at der på enkel vis kan laves mange spændende eksperimenter.
Til sidst udstyres buggyen også med en servomotor, der giver mulighed for at arbejde med forskellige håndteringsværktøjer.
Vejledningen indeholder forslag til konstruktion med byggeelementer fra enten "Lego Mindstorms sæt nr. 9797" eller "Nezha Inventor's Kit".

Se under "Temaer" - "Nezha og MB"