Info

04-04-2019

Tre materialer der introducerer
- Modstande og lysdioder
- Transistoren
- Kondensatoren

Materialerne giver eleverne mulighed for at eksperimentere med de nævnte komponenter og med komponenterne forbundet til en micro:bit, der fungerer som måle- og styreværktøj.

Materialet er udarbejdet med henblik på arbejdet med elektronik, digital styring og programmering i fysik i udskolingen.

Gå ind under menupunktet Forløb > Elektronik og MB

30-01-2019

Se de to nye forløb, hvor der eksperimenteres med lysdioder og kontakter monteret med selvklæbende kobbertape på karton.

Forløbene hedder "Natur/teknologi 5" og "Natur/teknologi 6", og de er placeret under "Forløb" > "Natur/teknologi".

12-01-2019

I samarbejde med Styrelsen for It Og Læring har Stine Rank Langhøj (www.digital-didaktik.dk) og jeg lavet fem forløb til 3.-5. klasse, hvor eleverne arbejder problemløsende og innovativt gennem CRAFTs designmodel og bruger micro:bits til at skabe deres løsning.

Hvert forløb anslår et tema med forslag til stilladsering af arbejdet i klassen. Der er forslag til brug af micro:bits ift. temaet.
Temaerne:
- Affald på skolen (motivere fornuftig affaldshåndtering)
- Fællesskab og spil (spil der fremmer fællesskab i klassen)
- Vi bevæger os (mere bevægelse på skolen)
- Familien på ferie (hvordan sikres huset?)
- Sikring af kystnære områder 

Forløbene er frit tilgængelige og ganske gratis - vi håber dog, at I vil sende et par kommentarer til os om, hvordan forløbene fungerer for jer og jeres klasser, så vi kan justere dem. Kommentarer til forløbene sendes til craft@stil.dk.

Link til google mappe med de fem forløb

06-01-2019

Gunnar Lund er tidligere IT konsulent i Vejle Kommune.
Gunnar har eksperimenteret med montering af servoer på såkaldte sømbræt, og han har udarbejdet Youtube vejledninger med forslag til montering og programmering af "En hjemmelavet robotarm" og "Elastikkanon", som man kan kan finde forslag på websitet til under "Forløb" > "Anden tilslutning" > "Servomotorer".

Link til Youtube vejledning "Robot"

Link til Youtube vejledning "Elastikkanon"

02-12-2018

Et spændende initiativ fra Podconsult og nogle af Karin Høghs samarbejdspartnere.

Her kan både elever og lærere modtage daglig inspiration til brug af micro:bits, hvis man tilmelder sig.

Link til omtale og tilmelding